Herroepings­formulier


Voorbeeldformulier voor annulering (Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen). Aan: Löwe Spitzentechnologie , W a l d s t r a ß e 80 - 82, 32052 Herford of per e-mail: info@loewe-europe.de Herroeping Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verrichten van de volgende dienst (*): ________________________________________ Besteld op (*)/ontvangen op (*): _________________ Naam van consument(en): __________________ Adres van de consument(en): ________________ Handtekening van de consument(en) (alleen als de aankondiging op papier staat) Datum: __________________________________ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)